Poznaj nas!


Naszą misją jest szeroko pojęta edukacja kulturalna oraz realizowanie gminnej polityki kulturalnej. Rozbudzamy i zaspokajamy potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Nowy Staw. Staramy się wychowywać społeczeństwo poprzez kontakt ze sztuką, a najmłodszych poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie warsztatów, organizowanie sekcji, kół zainteresowań i klubów hobbystów. Staramy się tworzyć warunki dla podtrzymywania tradycji folklorystycznych, w tym rękodzieła ludowego i artystycznego. W tym celu organizujemy wystawy, konkursy, koncerty, imprezy plenerowe oraz przeglądy. Kalendarz imprez Centrum to szereg uroczystości i imprez cyklicznych lub okazjonalnych. Za każdym razem staramy się wyjść społeczeństwu naprzeciw i kładziemy nacisk na kulturę lokalną.


Edukacja


Edukację poza szkolną realizujemy w formie sekcji tematycznych, a w okresach wolnych od zajęć szkolnych i ferie zimowe lub wakacje – staramy się zapewnić dzieciom, młodzieży i dorosłym ciekawy program spędzania wolnego czasu.

Współpracujemy z lokalnymi placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, które specjalizują się w dziedzinie kultury i sztuki.Czy wiesz że...


Od lat prowadzimy kronikę Centrum, która w trakcie wielu uroczystości jest wizytówką nie tylko naszej działalności, ale wydarzeń kulturalnych z całej gminy.


Świetlice


Centrum to także szeroko zakrojona działalność świetlic wiejskich, w których codziennie odbywają się zajęcia pozaszkolne o różnym charakterze.


Masz pomysł na wydarzenie w naszym mieście? Chcesz zasugerować nam jakieś zmiany, które korzystnie wpłynął na działanie naszej placówki? Napisz do nas!


Zachęcamy wszystkich chętnych do kontaktu z niami, aby wspólnie tworzyć naszą społeczność i podnosić standardy. Zadbamy o to, aby każdy był wysłuchany, a pomysły, które okażą się najlepsze, na pewno zrealizujemy!


Kontakt