Account

Please wait, authorizing ...
×

Drugie spotkanie partnerów projektu w ramach programu “Uczenie się przez całe życie”

Spotkanie partnerów międzynarodowego projektu E-MAP w Nowym Stawie

Jak pisaliśmy w grudniu ubiegłego roku Nowostawski Ośrodek Kultury został partnerem międzynarodowego projektu “E-MAP” finansowanego w ramach programu Grundtvig “Uczenie się przez całe życie”. Jest to program Wspólnoty Europejskiej promujący i wspierający międzynarodową współpracę w edukacji dorosłych. Program Grundtvig wspiera działania dotyczące niezawodowej edukacji dorosłych w bardzo szerokim rozumieniu, tj. zarówno edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.
W projekcie uczestniczy siedem małych ośrodków kształcenia dorosłych z Austrii, Finlandii, Holandii, Niemiec, Węgier, Włoch i Polski, których głównymi polami działania są: sztuka, kultura, sport, zdrowie oraz przyroda.

Czytaj więcej...

Pierwsze spotkanie partnerów projektu w ramach programu “Uczenie się przez całe życie”

 

W dniach 18-20 listopada w Budapeszcie odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu E-Map, w którym udział bierze Nowostawski Ośrodek Kultury. Gospodarzem spotkania była instytucja związana z edukacją dorosłych OkoStart Alapitvany z Węgier. W ciągu trzech dni partnerzy z ośmiu europejskich instytucji (EUConcilia, Niemcy; Pa o La Kunst en Uitleg, Holandia; Evalitas, Austria; Finnish Adult Education Association, Finlandia; Nowostawski Ośrodek Kultury, Polska; OkoStart Alapitvany, Węgry;Link Consulting srl, Włochy) związanych z edukacją oraz zarządzaniem jakością omawiali założenia projektu oraz ustalali szczegóły działania.

Czytaj więcej...

Kalendarz wydarzeń

Kamery Online

 
 
 

Polecane strony