Account

Please wait, authorizing ...
×

Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki

Misją Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki jest szeroko pojęta edukacja kulturalna oraz realizowanie gminnej polityki kulturalnej. Naszym zadaniem jest rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Nowy Staw. Staramy się wychowywać społeczeństwo poprzez kontakt ze sztuką a najmłodszych poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie warsztatów, organizowanie sekcji, kół zainteresowań i klubów hobbystów. Staramy się tworzyć warunki dla podtrzymywania tradycji folklorystycznych, w tym rękodzieła ludowego i artystycznego. W tym celu organizujemy wystawy, konkursy, koncerty, imprezy plenerowe oraz przeglądy. Kalendarz imprez Centrum to szereg uroczystości i imprez cyklicznych lub okazjonalnych. Za każdym razem staramy się wyjść społeczeństwu naprzeciw i kładziemy nacisk na kulturę lokalną.

Edukację poza szkolną realizujemy w formie sekcji tematycznych, a w okresach wolnych od zajęć szkolnych i ferie zimowe lub wakacje – staramy się zapewnić dzieciom, młodzieży i dorosłym ciekawy program spędzania wolnego czasu.

Współpracujemy z lokalnymi placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, które specjalizują się w dziedzinie kultury i sztuki.

Od lat prowadzimy także kronikę Centrum, która w trakcie wielu uroczystości jest wizytówką nie tylko naszej działalności, ale wydarzeń kulturalnych z całej gminy.

Centrum to także szeroko zakrojona działalność świetlic wiejskich, w których codziennie odbywają się zajęcia pozaszkolne o różnym charakterze. Z roku na rok świetlic przybywa, a ich oferta zwiększa się.

 

Kalendarz wydarzeń

Kamery Online

 
 
 

Polecane strony